Vaatimukset

Pelastuskoiran on oltava terve, hyvähermoinen ja ohjaajalla hyvin hallinnassa sekä rakenteeltaan ja kunnoltaan vaikeisiinkin olosuhteisiin sopiva.

Pelastuskoiran ei tarvitse edustaa mitään tiettyä rotua tai roturyhmää.
Koira ei saa olla arka tai aggressiivinen.
Koiran ohjaajalta vaaditaan koiran harjoittamisen ja etsintätaitojen lisäksi mm. suunnistus-, ensiapu-, radiopuhelimen käyttö- ja viestintätaitoja. Näitä taitoja ohjaaja hankkii OSEn ryhmien treeneissä sekä yhteistyötahojen (esim. Vapepa, SPR) järjestämillä kursseilla.

Keskeinen koiranohjaajalta vaadittu taito on ns. koiran lukeminen eli koiran käyttäytymisen havainnointi, tulkinta ja ymmärtäminen etsintätilanteissa. Se edellyttää hyvää koiran tuntemusta sekä runsaasti erilaisten tilanteiden harjoittelua ja analysointia. Lisäksi maastossa liikkuminen sekä pitkäkestoisiinkin etsintöihin osallistuminen edellyttävät ohjaajalta terveyttä ja kohtuullista kuntoa.

Pelastustoiminta on mitä suurimmissa määrin ryhmätyötä, joten ohjaajan on oltava sekä yhteistyötaitoinen että joustava toimiakseen erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja ympäristöissä.