Hälytysryhmä

Hälytysryhmämme toimii VAPEPAn alaisena avustaen viranomaisia pelastamaan ihmishenkiä. OSEn hälytysryhmässä toimii tällä hetkellä 25 henkilöä ja lisäksi OSEn jäseniä toimii paikallisissa hälytysryhmissä Taivalkoskella ja Raahessa. OSEn jäsenillä on kahdeksan hälytyskoiraa.

Pelastuskoiran ei tarvitse edustaa mitään tiettyä rotua tai roturyhmää. Pelastuskoiran on oltava terve, hyvähermoinen ja ohjaajalla hyvin hallinnassa sekä rakenteeltaan ja kunnoltaan vaikeisiinkin olosuhteisiin sopiva. Koira ei saa olla arka tai aggressiivinen.

Koiran ohjaajalta vaaditaan koiran harjoittamisen ja etsintätaitojen lisäksi mm. suunnistus-, ensiapu-, radiopuhelimen käyttö- ja viestintätaitoja. Näitä taitoja ohjaaja hankkii OSEn ryhmien treeneissä sekä yhteistyötahojen (esim. Vapepa, SPR) järjestämillä kursseilla. Maastossa liikkuminen sekä pitkäkestoisiinkin etsintöihin osallistuminen edellyttävät ohjaajalta terveyttä ja kohtuullista kuntoa.

Keskeinen koiranohjaajalta vaadittu taito on ns. koiran lukeminen eli koiran käyttäytymisen havainnointi, tulkinta ja ymmärtäminen etsintätilanteissa. Se edellyttää hyvää koiran tuntemusta sekä runsaasti erilaisten tilanteiden harjoittelua ja analysointia. 

Pelastustoiminta on mitä suurimmissa määrin ryhmätyötä, joten ohjaajan on oltava sekä yhteistyötaitoinen että joustava toimiakseen erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja ympäristöissä.

Hälytysryhmämme kriteerit:

  • EA1 taidot tai vastaavat taidot
  • Vapepan etsintäkurssi
  • Suunnistustaito
  • Viestintätaidot (radioliikennetaidot yms.)
  • Koiralla loppukoe -haku tai jälki sekä Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön (VIRTA)