Hälytysryhmä

Hälytysryhmämme toimii Vapepan (Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun) alaisena avustaen viranomaisia pelastamaan ihmishenkiä.

Hälytysryhmämme kriteerit:

– EA1 taidot tai vastaavat taidot

– Vapepan etsintäkurssi

– Suunnistustaito

– Viestintätaidot (radioliikennetaidot yms.)

– Koiralla loppukoe -haku tai jälki sekä Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön (VIRTA)