Pelastuskoirakon ominaisuudet

Pelastuskoiran on oltava terve, hyvähermoinen ja ohjaajalla hyvin hallinnassa sekä rakenteeltaan ja kunnoltaan vaikeisiinkin olosuhteisiin sopiva. Pelastuskoiran ei tarvitse edustaa mitään tiettyä rotua tai roturyhmää. Koira ei saa olla arka tai aggressiivinen. Aikaisempaa koirakokemusta tai harrastustaustaa ei vaadita, mutta suojelulajeja harrastavan/harrastaneen koiran kanssa ei voi osallistua toimintaamme.

Koiran ohjaajalta vaaditaan koiran harjoittamisen ja etsintätaitojen lisäksi mm. suunnistus-, ensiapu-, radiopuhelimen käyttö- ja viestintätaitoja. Näitä taitoja ohjaaja hankkii OSE:n ryhmien treeneissä sekä yhteistyötahojen (esim. Vapepa ja SPR) järjestämillä kursseilla. Lisäksi maastossa liikkuminen sekä pitkäkestoisiinkin etsintöihin osallistuminen edellyttävät ohjaajalta terveyttä ja kohtuullista kuntoa.

Pelastustoiminta on mitä suurimmissa määrin ryhmätyötä, joten ohjaajan on oltava sekä yhteistyötaitoinen että joustava toimiakseen erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja ympäristöissä.

Alla on esitelty koiran ja koiran ohjaajan ominaisuuksia, joita treenaamme viikkotreeneissämme. Suomen pelastuskoiraliiton koulutuspolulta löytyy lisätietoa pelastuskoirakoulutuksen eri osa-alueista.

Koira

Luonne

Koira ei saa olla aggressiivinen ihmisiä kohtaan ja sen suhtautumisen kadonneeseen on oltava ystävällistä.

Motivaatio

Koiran tulee tietää mitä se on etsimässä, eli ihmisen haju on tehtävä mielenkiintoiseksi. Niin sanottu maalimiesmotivaatio onkin ensimmäisiä asioita, mitä aletaan aloittelevan koiran kanssa treenaamaan.

Vainu

Koiran täytyy osata käyttää saamaansa hajua hyväksi. Tätä varten harjoittelemme jäljestystä, jossa koira käyttää maavainua sekä ilmavainulla tehtävää hakua. Tavoitteena on, että etsinnässä koira osaa käyttää molempia vainuja hyväkseen saumattomasti vallitsevien olosuhteiden perusteella.

Hallittavuus

Koiran täytyy olla hallinnassa ja sen tulee haluta tehdä yhteistyötä ohjaajan kanssa. Kyky rauhoittua ja odottaa ohjeita on myös tärkeä osa harjoittelukokonaisuutta.

Ilmaisu

Etsimisen lisäksi koiralle on tärkeää opettaa mitä tehdä, kun etsittävä löytyy. Koiran on osattava siis ilmaista kadonnut. Ilmaisutapoja on useita. Haukkuilmaisussa koira haukkuu eksyneen luona, kunnes ohjaaja saapuu paikalle. Rullailmaisussa koira ottaa kaulassaan olevan rullan suuhun eksyneen löydettyään ja tulee ohjaajan luo rulla suussa, jonka jälkeen koirakko menee yhdessä eksyneen luo. Kertova ilmaisu on rullailmaisun kaltainen, paitsi että rullan sijasta koira tulee kertomaan löydöstä jollain muulla tavoin, esimerkiksi hyppäämällä ohjaajaa vasten tai haukkumalla. Esineiden ilmaisu on myös hyvä lisätaito.

Ohjaaja

Yhteistyökyky

Koiran ohjaajan tulee haluta tehdä vapaaehtoistyötä ja sitoutua treenaamaan ryhmässä säännöllisesti omaa ja muiden koiria. Yhteistyö koiran ja muun etsintäorganisaation kanssa täytyy toimia.

Etsintätaidot

Koira nohjaajan on osattava tehdä etsintäsuunnitelma, jonka avulla koiran on mahdollista hajuaistinsa avulla löytää kadonnut. Tätä varten opettelemme eri ympäristötekijöiden, kuten tuulen, lämpötilan ja maan pinnanmuotojen, vaikutuksia hajun kulkeutumiseen. Näin voimme tehdä etsintäsuunnitelman, jonka avulla koiran voi saada etsittävästä vainun mahdollisimman tehokkaasti. Opettelemme myös eri etsintätaktiikoita erilaisissa vastaantulevissa tilanteissa.

Koiranlukutaito

Keskeinen koiran ohjaajalta vaadittu taito on koiran lukeminen eli koiran käyttäytymisen havainnointi, tulkinta ja ymmärtäminen etsintätilanteissa. Se edellyttää hyvää koiran tuntemusta sekä runsaasti erilaisten tilanteiden harjoittelua ja analysointia.

Suunnistustaito

Koirakon lisäksi etsintäpartioon kuuluu suunnistaja, joka pitää huolen kartalla pysymisestä ja, että pysytään etsintäsuunnitelmassa. Suunnistusta harjoitellaankin säännöllisesti toimimalla suunnistajana viikkotreeneissä toiselle koirakolle.

Ensiaputaidot

Ohjaan tulee osata antaa tarvittaessa ensiapua kadonneelle. Ensiaputaitoja pidetään yllä säännöllisesti järjestettävillä kursseilla ja harjoituksilla.